Vänster för Europa


Länk till föreningen vänster för Europa


Länkar
Europaportalen.
Nyt Europa.dk
Radikalt Europa


   


Debattinbjudan
Löntagarnas Europaportal inbjuder till bred debatt om Europa.
Se Länkar, Europaportalen.

Turkiets tur
En stor stund i Europas historia. Läs mer.

Vänster för Europa också på Island
Eric Sundström skriver från en resa och diskussioner om Islands väg. Läs mer.

Tjänstedirektivet - EU-kommissionen backar?
Anders Selnes skriver på Europaportalen att EU-kommissionen tar ett första litet steg tillbaka på några för facket viktiga punkter.
I ett muntligt löfte säger man att strejkrätten inte ska påverkas av tjänstedirektivet utan fortsatt bestämmas nationellt, och att medlemsstaterna får kräva att tjänsteföretag skall ha en representant i det land där arbetsuppgifterna utförs. Läs mer på Europaportalen.


Vänstern bör bejaka EU-projektet

Skälet till splittring i EU-frågan är att man inom vänstern inte gör samma analys när det gäller nationalism och internationalism, kapitalism och nyliberalism, skriver Håkan Bengtsson. Det gäller att vi vågar föra en öppen debatt om de grundläggande problemen. Läs mer.


Vänster för Europa organiserar sig i samtalsgrupper

VfE vill bidra till ett ideologiskt, visionärt vänster-samtal om Europas framtid och Europas roll i världen i enlighet med vår plattform

Följande samtalsgrupper startar inom kort:
Om EU:s roll i Mellanöstern.
Ansvarig: Annika Åhnberg
Om EU:s nya fördrag om konstitution.
Ansvarig: Kenneth Kvist
Läs mer


Ny EU-kommission är inte allt
Den svenska oppositionens kommentarer om EU-kommissionen är perspektivlösa. Läs mer.


Fördraget om EU-konstitution - förändring till det bättre

Kenneth Kvist i Vänster för Europa kommenterar EUs konstitutionsförslag.
Han avvisar prat om utträde ur EU: För att klara bestående progressiva förändringar krävs det europeiska steget så vi kan ta det globala.
Det är en komplicerad process att skapa ett bra samarbete. En konstitution är inte ett politiskt program utan regler för politiskt samarbete. Och i konstitutionen finns det nödvändiga målsättningar och värden: respekt för människans frihet, jämlikhet, jämställdhet, mångfald, tolerans - Kvist beskriver dem. Unionen ska bekämpa diskriminering och social utslagning; stärkt öppenhet, rättighetsskydd och andra bra inslag finns i konstitutionen som Kvist beskriver utförligt i en längre artikel. Läs mer.


Bushism
En humor som utvecklas när Bush säger grodor. Som:
"Jag är hedrad över att få skaka hand med en modig irakier som fått sin hand avhuggen av Saddam Hussein." George Bush.
"Fria nationer utvecklar inte massförstörelsevapen." George Bush.
Länk till Bushism (på engelska).Federalism: att dela makten i höjdled
Makthavare gillar inte federalister, konstaterar Anders Ehnmark. Det är naturligt - federalism utmanar stark centralmakt.
Ordet federalism har dålig klang i vårt land, men det är en missuppfattning. Bland annat de stora avstånden har bidragit till lokalt självstyre i vår historia - en typ av federalism.
Idén om federalism kan skapa demokratisk ordning i Europa - och därför måste idén diskuteras, skriver Anders Ehnmark - läs mer.Fackliga möjligheter och utmaningar i EU

Det europeiska samarbetet är den viktigaste arenan för gränsöverskridande fackföreningsarbete.
Berra Åhnberg presenterar en rapport från Metall. Läs mer.


Globaliserad demokrati

Bror Perjus i Väster för Europa skriver om Europas ansvar och betydelse. Nu agerar EU för stöd åt länder i tredje världen. Det demokratiska Europa kan spela en viktig roll i världens utveckling mot demokrati och rättvisa. Läs mer.Federalism - vi utreder begreppet

Vad betyder egentligen federalism? Detta nyord i den svenska debatten tuggas och hörs både här och där.
Vi bjuder på en kortkurs. Läs mer.

Från snusdebatt till snusförnuft!
Tora Hansjons i Vänster för Europa efterlyser nya tag i vänsterdebatten.

För tidigt att döma
Resultatet i det svenska valet till EU-parlamentet präglas av det låga valdeltagandet.
Finns det en väg till förbättring?

Ta debatt om förslaget till EU-konstitution!
Fältet lämnas fritt för dem som målar en nidbild av förslaget till ny EU-konstitution.
De EU-negativa partierna vinner poäng när debatten uteblir om EU-konstitutionen. Det framställs som om de EU-positiva partierna undviker frågan om EUs framtid.
Det skriver Kenneth Kvist, representant i EUs framtidskonvent. Han uppmanar till debatt för att korrigera den negativa bilden av förslaget till EU-konstitution.
Läs Kenneth Kvists viktiga uppmaning.

Arbetsgrupper – vill du vara med?
Vänster för Europa startar arbetsgrupper.
Ett bland förslagen är en arbetsgrupp om Mellanöstern.
När israeliska soldater attackerar civila i Rafa, river hus och gör civila familjer hemlösa, slår hål i väggarna mellan husen för att undvika gå ut på gatan, och resultatet är många döda, de hittar noll stycken tunnlar och skjuter en fyraåring – vem bedriver då terrorism? Mot civila?
Läs mer om arbetsgrupper

Valet till Europaparlamentet:
Betyg på partierna
Anders Ehnmark och Per Wirtén har granskat och betygsatt partiernas valprogram inför parlamentsvalet. Deras slutsatser diskuterades på ett välbesökt och uppskattat möte arrangerat av Vänster för Europa.

I Expressen publicerar de sina ståndpunkter.
Läs artikeln på expressen.se

Kritiker?
Välj en kritiker till Europaparlamentet - det har varit sista tidens motto.
Den nya logiken påstår att det alltid är bäst att välja en "kritiker". Och numera tycks ordet kritiker betyda "motståndare".
Logiskt - sätt motståndarna vid makten. Susanna Popova får sköta kvinnopolitiken.
Läs om den nya logiken

Turkiet och nervryckningar
i svensk vänster
När Turkiet vill inleda förhandlingar med EU rapporterar Ekot uppseendeväckande åsikter bland svenska EU-kandidater. Mest förvånande är nejet från kandidaterna på den socialdemokratiska listan och vänstern och miljöpartiet.
Läs om Turkiet och svenska vänstern


Forna fienders frälsare
Schlagerfestivalen:
forna fiender röstade på varann. Det nya Europas folkliga tecken?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLäs mer om schlagerfestivalen

Kommer EU acceptera Turkiet?
Därför ska Turkiet snarast med i EU. Läs mer om Turkiet


 

 


 

 

     
 
 

 

Tema Turkiet:
Turkiet Krönika

Vad gör Turkiets parlament på sommarlovet? Läs.

Tema val:
Att inte kunna välja
En del säger sig sakna kunskap att välja i EU-parlamentsvalet.
Den argumentationen är lite - barnslig…
Bota valångest


Varför rösta i EUP-valet?
(Eller: hur var det på 1920-talet?)

Läs krönikan